اخبار
 

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:

به گزارش روابط عمومی بر اساس درخواست های مکرر مهلت ثبت نمرات تشریحی نیمسال 4022 تا تاریخ 19 تیرماه 1403 تمدید شد. 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر