اخبار
 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛
عدم امکان تغییر محل آزمون در ترم تابستان.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه تغییر محل آزمون در دوره تابستان امکان پذیر نیست، گفت: در ترم تابستان صرفا امکان تقاضای مهمان برای دانشجویان دانشگاه در بازه زمانی تعیین شده مقدور است.
به گزارش روابط عمومی، محسن حیدری افزود: کلیه دانشجویان می توانند از 12 تا 15 تیرماه برای ثبت درخواست مهمانی به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir مراجعه کنند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر