اخبار
 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی؛
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور با تاکید بر لزوم شرکت کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در زمان برگزاری آزمون های دروس عمومی (12 تا 16 تیرماه ضروری است کلیه دانشجویان در چهارمین رزم آزمون که 28 خردادماه ساعت 10:30برگزار می شود، شرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر حسینی اظهار داشت:علی رغم برگزاری 3 دوره رزم آزمون برای آماده سازی دانشجویان مقطع کارشناسی دارای دروس عمومی برای شرکت در آزمونهای مجازی سامانه مرکز سنجش و آزمون، متاسفانه 80 درصد دانشجویان واجد شرایط هنوز به سامانه مذکور مراجعه نکرده و امکان ورود با کلمه و رمز عبور خودشان را بررسی ننموده اند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر