اخبار
 

برگزاری مجدد آزمون دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
آزمون مجدد دروس فوق از تاریخ 10 لغایت 14 تیرماه در همان ساعات امتحان آزمون اول برگزارمی گردد.
به گزارش روابط عمومی،برگزاری مجدد آزمون دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401،از تاریخ 10 لغایت 14 تیرماه در همان ساعات امتحان آزمون اول (ساعت اعلام شده در کارت آزمون دانشجویان) برگزار می‌گردد.
نکات مهم:
1. شرکت دانشجویان در آزمون اختیاری است.
2. آزمون مجدد این دروس برای کلیه دانشجویان به صورت مجازی و در بسترسامانه سما به آدرس:https://edu.pnu.ac.ir برگزار خواهد شد.
3. در صورت شرکت دانشجویان در آزمون مجدد، نمره دوم دانشجو ملاک عمل خواهد بود.
4. برای دانشجویانی که هم در آزمون اول و هم در آزمون دوم شرکت نداشته باشند، غیبت ثبت می‌گردد.
5. این آزمون به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
6. دانشجویان موظف به آماده سازی اینترنت پایدار و سیستم مطمئن برای شرکت در آزمون می‌باشند.
7. فایل اکسل و pdf تاریخ مجدد آزمو‌ن‌های دروس عمومی پیوست می‌باشد.
کددرس نام درس روز هفته تاریخ امتحان قبلی تاریخ امتحان جدید
1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1233029 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220889 ارزشهاي دفاع مقدس شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220479 انديشه سياسي امام خميني شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220478 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220424 انقلاب اسلامي ايران شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220434 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1223175 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220433 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1233039 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1220657 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1211410 شنبه 1402/03/27 1402/04/10
1233026 انديشه اسلامي 2 یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1233031 یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1229127 یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1215428 ورزش 1 - ورزش ويژه یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1215432 یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1215430 یکشنبه 1402/03/28 1402/04/11
1215427 تربيت بدني - تربيت بدني ويژه دوشنبه 1402/03/29 1402/04/12
1215431 دوشنبه 1402/03/29 1402/04/12
1215429 دوشنبه 1402/03/29 1402/04/12
1213210 فارسي دوشنبه 1402/03/29 1402/04/12
1213209 دوشنبه 1402/03/29 1402/04/12
1233043 دانش خانواده و جمعيت سه شنبه 1402/03/30 1402/04/13
1233044 سه شنبه 1402/03/30 1402/04/13
1212255 زبان خارجي سه شنبه 1402/03/30 1402/04/13
1212256 سه شنبه 1402/03/30 1402/04/13
1212270 سه شنبه 1402/03/30 1402/04/13
1233025 انديشه اسلامي 1 چهارشنبه 1402/03/31 1402/04/14
1220584 چهارشنبه 1402/03/31 1402/04/14
1233030 چهارشنبه 1402/03/31 1402/04/14
1233028 تفسيرموضوعي قرآن چهارشنبه 1402/03/31 1402/04/14
1233032 چهارشنبه 1402/03/31 1402/04/14
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر