اخبار
 
 

الزامی بودن ارائه کارت دانشجویی جهت شرکت در امتحانات پایان  نیمسال دوم 1401-1400

​ارائه کارت دانشجویی جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال الزامی می باشد . لطفا در اسرع وقت برای دریافت کارت دانشجویی به اداره خدمات دانشجویی مراجعه فرمائید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر