اخبار
 

قابل توجه کلیه دانشجویان؛
آغاز آزمون دروس عمومی از امروز.
آزمون دروس عمومی دانشگاه پیام نور از 12 تیرماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی، تاریخ دروس عمومی مطابق تاریخ و ساعت اعلام شده بر روی کارت آزمون دانشجویان بوده و جداول پیوست این خبر بر اساس استان، تاریخ و ساعت برگزاری هر یک از دروس عمومی به تفکیک تاریخ تنظیم شده است.
فايل هاي مربوطه :
آزمون 12 تيرماه .pdf35.527 KB
آزمون 13 تيرماه .pdf31.051 KB
آزمون 14 تيرماه .pdf29.888 KB
آزمون 15 تيرماه .pdf31.133 KB
آزمون 16 تيرماه .pdf34.745 KB
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر