اخبار

1396/9/5 يكشنبه

ارزشیابی اساتید
 

       احتراماً به اطلاع کلیه همکاران گرامی واحد آموزش می رساند جهت ارزشیابی اساتید از تاریخ 04/9/96 الی 30/9/96 از طریق مسیر زیر در سامانه ی گلستان اقدام نمایید. اطلاع رسانی مقتضی به دانشجویان جهت ارزشیابی صورت گیرد

ارزشیابی ------->  استاد -------> ارزشیابی

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر