اخبار
 

      احتراماً با عنایت به نامه شماره 34623/2/د مورخ 11/07/97 معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، با توجه به برگزاری جشنواره کشوری دستاوردها و توانمندیهای دانشجویی دانشگاه پیام نور شامل سه جشنواره (حرکت، رویش و نشریات دانشجویی ) در بهمن سال جاری، مقتضی است به دانشجویانی که موفق به ارسال آثار در یازدهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم نشده اند ولی تمایل به شرکت در پنجمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور را دارند اطلاع رسانی شود تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام به ارسال آثار مربوطه نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر