اخبار
 
این جشن.اره به مدت سه روز از تاریخ 13 الی 15 شهریور ماه 1397 از ساعت 18 الی 21 در مجموعه ورزشی امام علی برگزار می گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر