اخبار
 

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

1- 5  قطعه عکس 4*3 رنگی ضمینه سفید( پشت نویسی شده)

2-اصل کارت دانشجویی

3-اصل وکپی تمامی صفحات شناسنامه (و همچنین توضیحات) -کپی واصل کارت ملی(کپی پشت و روی کارت ملی در 2 برگ     a5    بصورت افقی هر کدام بصورت مجزا در وسط برگه

4-اصل وکپی گواهی  پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی ودوره دیپلم به همراه تائیدیه تحصیلی دیپلم وپیش دانشگاهی

5-اصل وکپی کارت  پایان خدمت

6-جدیدترین گواهی اشتغال به کار (در صورت استفاده از سهمیه)در زمان قبولی در دانشگاه

7-تکمیل فرم تسویه وفرم فارغ التحصیلان در دانشگاه

8-واریز مبلغ تاییدیه تحصیلی در دانشگاه،با مراجعه به واحد مالی دانشگاه پیام نور الوند

9-تحویل کلیه فیشهای واریزی سنوات تحصیلی

10-سی دی فایل اسکن شده از عکسی که بر روی گواهینامه الصاق خواهد شد(از همان عکسی که به دانشگاه تحویل میدهید)

11-در صورت مغایرت نام نام خانوادگی-نام پدر در شناسنامه با سیستم جامع گلستان قبل از مراجعه به واحد فارغ التحصیلان با همراه داشتن اصل  شناسنامه وکارت ملی وکارت دانشجویی جهت اصلاح  به واحدآموزش مراجعه نمایید .

12- تمبر  1000 تومانی

شایان ذکر است در صورت کسری هر یک از مدارک ،تشکیل پرونده ای صورت نمی گیرد.                                                                          


                                                
                                                                                                                                                                                                              

                            
                                              
                                                                                                                                                                                                    

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر