اخبار
 
قابل توجه کلیه دانشجویان:
با توجه به اینکه شرکت در آزمون های پایان نیمسال منوط به دریافت کارت آزمون گزارش 428 می باشد لطفا نسبت به پرداخت بدهی خود از طریق سیستم گلستان منوی آموزش _گزارش های آموزش _شهریه _فرم وجوه واریز دانشگاه پیام نور ویا منوی پرداخت الکترونیکی اقدام نمایید.
امور مالی دانشجویی دانشگاه پیام نور الوند
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر