اخبار
 
افزوده شدن یک عنوان اولویت جدید به اولویت های طرح های پژوهشی سال 97 ستاد مبارزه با موارد مخدر تحت عنوان « بررسی علل و عوامل شیوع مصرف مواد در استان های پر خطر و کم خطر (در جمعیت عمومی 15 تا 64 ساله ، جمعیت دانش آموزی متوسط دوم ، جمعیت کارگری و جمعیت دانشجویی) » طی نامه شماره 2323481/51 مورخ 03/06/97 دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر