اخبار

1397/6/27 سه‌شنبه

اهدای خون
 
نامه 10913/13/59/ص مورخ 19/06/97 مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین در خصوص اهدای خون

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر