اخبار
 
به مناسبت روز زن از همکاران خانم دانشگاه  توسط ریاست محترم دانشگاه آقای دایمی تجلیل و تقدیر گردید و وی این روز مبارک را به همه اساتید و دانشجویان خانم تبریک گفت .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر