اخبار
 
انتخاب دانشجوی دانشگاه پیام نور الوند بعنوان دانشجوی نمونه در سطح دانشگاه های شهرستان البرز سرکار خانم نسیم قربانی این انتخاب را بشما و خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور وجامعه دانشجوئی دانشگاه پیام نور استان قزوین تبریک عرض می نمائیم. 🌺🌺🌺🌺 ریاست و کارکنان دانشگاه پیام نور واحد الوند
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر