اخبار
 
مطابق نامه شماره 41268/3/د مورخ 97/08/07 معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام ، تغییراتی به شرح ذیل در تقویم آموزشی در تغییر محل آزمون، کارت آزمون و دریافت شناسه اطلاعات آزمونی دانشگاه (NP)، از سیستم گلستان صورت پذیرفته است

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده، تغییراتی در تقویم آموزشی در تغییر محل آزمون، کارت آزمون و دریافت شناسه اطلاعات آزمونی دانشگاه (NP)، از سیستم گلستان صورت پذیرفته است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی مقتضی به کلیه مراکز و واحدهای تابعه استان، تاریخ های ذیل جهت عدم تضییع حق دانشجویان، به نحو شایسته (نصب بنر، اطلاع رسانی در تمامی پرتال های استان، مراکز و واحدها و .....)  اطلاع رسانی گردد. 

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

29/08/97

08/09/97

2

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی

29/08/97

08/09/97

3

زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجو

20/09/97

25/10/97

4

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP)

13/09/97

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر