اخبار
 
نامه شماره 175610/81/8 مورخ 23/7/97 مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست های آن مبنی بر برگزاری اولین جشنواره ادبیات سلامت با هدف تشویق در خلق آثار ادبی در حوزه دانشجویان، در خصوص آخرین مهلت ارسال وثبت نامه تا تاریخ 30 آبان ماه 97

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر