اخبار
 
نامه شماره 34623/2/د مورخ 11/07/97 معاون محترم فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور
با توجه به برگزاری جشنواره کشوری دستاوردها و توانمندیهای دانشجویی دانشگاه پیام نور شامل سه جشنواره (حرکت، رویش و نشریات دانشجویی)، در بهمن ماه سال جاری، لطفا دستور فرمایند به دانشجویانی که موفق به ارسال آثار در یازدهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم نشده اند ولی تمایل به شرکت در پنجمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور را دارند؛ اطلاع رسانی شود تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام به ارسال آثار مربوطه نمایند.
شایان ذکر است استانهایی که طرح های ویژه ای در حوزه کارآفرینی(مدیران کارآفرین، دانشجویان) داشته اند. به این معاونت ارسال نموده تا در جشنواره مذکور ارائه شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر