اخبار
 

قابل توجه دانشجویان و مدرسین محترم :

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی از نیمسال جاری در هر درس به شرح ذیل می باشد.

*** نمره میانترم ۸ از ۲۰

*** نمره پایانترم ۱۲ از ۲۰

***** چنانچه دانشجو در امتحانات میانترم شرکت ننماید نمره آزمون پایانترم در ضریب ده ششم ضرب خواهد شد .

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر