اخبار

1397/6/22 پنجشنبه

معرفی همکاران
 
                                                        جناب آقای دکتر حیدر قیاسی
                                                 
   ریاست محترم دانشگاه پیام نور واحد الوندآقای علیرضا توسّـلی      
 مسئول روابط عمومی ، فرهنگی و امور عمرانی
مسئول شاهد و ایثارگر
تلفن : 02832246293    داخلی 203
 آقای جمشید عشقی
  مسئول اداری ، مالی و کارپرداز
شماره تماس :    02832246293    
داخلی 204آقای علی رئیس سمیعی
مسئول فارغ التحصیلان
شماره تماس : 0283246292     داخلی :202
 آقای علی برزو
مسئول نگهبانی ورابط حراست خانم اکرم  کوچکی
مسئول دبیرخانه ، کتابخانه و انتظامات
شماره تماس :  02832247210       
داخلی 201 
خانم رویا روئین تن
مسئول آموزش
مسئول برنامه ریزی
کاربر ارشد
شماره تماس:  02832246292
داخلی 207

  
                                 خانم شهین آقایی  
کارشناس آموزش 
      شماره تماس :  02832246292

داخلی 209


 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر