اخبار

1397/6/22 پنجشنبه

معرفی همکاران
 
                                                                                               جناب آقای سعدی دایمی
                                               
   ریاست محترم دانشگاه پیام نور واحد الوند


آقای علیرضا توسلی 
 مسئول روابط عمومی
مسئول فرهنگی
امور عمرانی
تلفن : 02832246293
داخلی 203
 آقای جمشید عشقی
  مسئول اداری
مسئول مالی
کارپرداز
مسئول شاهد و ایثارگر
شماره تماس :    02832246293

داخلی 204


 

 خانم اکرم  کوچکی
مسئول کتابخانه
 دبیرخانه
انتظامات
شماره تماس :  02832247210
داخلی 201


خانم رویا روئین تن
مسئول آموزش
مسئول برنامه ریزی
کاربر ارشد
شماره تماس:  02832246292
داخلی 207


                                 خانم شهین آقایی  
کارشناس آموزش       شماره تماس :  02832246292
داخلی 209 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر