اخبار
 

در خصوص فعالیتهای کانون های کارآفرینی:

احتراما با توجه به فرا رسیدن هفته جهانی کارآفرینی، مقتضی است فعالین این حوزه درخصوص موارد ذیل الذکر اقدامات لازم را مبذول و گزارش مربوطه را در قالب تصویر فایل پیوست حداکثر تا تاریخ 20 آبان 98 به ستاد استان ارسال نمایند.

  • برگزاری برنامه پیشنهادی کانون های کارآفرینی در بازده زمانی هفته جهانی کارآفرین ( 27 آبان الی 3 آذر )
  • تهیه کلیپ و فیلم درخصوص هفته جهانی کارآفرینی ( حداقل یک کلیپ 1 دقیقه ای و حداکثر 4 دقیقه ای توسط فعالین کانون های کارآفرینی )
  • معرفی و اعلام برنامه های پیشنهادی 6 ماهه دوم کانون های کارآفرینی مراکز و واحدها ( طبق فرم پیوستی تا تاریخ 20 آبان )
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر