اخبار
 

قابل توجه کلیه  دانشجویان گرامی

به استحضار می رساند دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه عملکرد آموزشی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98  را از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی می نماید. لذا خواهشمند است با ورود به سایت گلستان و انجام ارزشیابی جهت ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت تدریس در دانشگاه اقدام فرمایید.

راهنمای ارزشیابی اساتید:

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر