اخبار
 
برگزاری دومین دوره شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری:

   احتراماً با عنایت به نامه شماره  34768/2/د مورخ 20/7/ 98  معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در خصوص برگزاری «دومین دوره شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری» از سوی بنیاد ملی نخبگان به پیوست فرم های مربوطه به حضور ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا دانشجویان مستعد با مراجعه به سایت بنیاد ملی نخبگان و آگاهی از شرایط مندرج در آئین نامه مربوطه، علاوه بر ثبت آثار خود در سامانه سینا اقدم نموده، همچنین جهت بهره مندی از سهمیه معاونت فرهنگی وزارت علوم یک نسخه از اطلاعات به ستاد استان ارسال تا مطابق با فرم های پیوست تکمیل و به اداره کل فرهنگی سازمان مرکزی ارسال گردد.

مهلت ثبت و ارسال آثار در سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir : 28 مهرماه سال جاری

 

جهت مشاهده بخشنامه کلیک کنید


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر