اخبار
 


                                                                                                                                                        

بر اساس اعلام معاونت های آموزشی و اداری مالی دانشگاه پیام نور کشور
 

امکان بازگشت به تحصیل دانشجویان بدهکار (ورودی 96 و قبل از آن) فراهم شد ...

در راستای امکان ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 96 و قبل از آن که برای ادامه تحصیل و ثبت نام مراجعه نکرده‌اند، مقرر گردید امکان ثبت نام و ادامه تحصیل این دانشجویان با شرایط ذیل فراهم شود:
1- دانشجویان عدم مراجعه برای ادامه تحصیل می‌بایست درخواست خود را به آموزش مرکز/ واحد ارائه دهند.

2- برای ترم‌های عدم مراجعه، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه برای این دانشجویان منظور می‌شود.

3- مدت اجرای این بخشنامه از نیمسال اول 99-98 تا پایان 15/11/98 می‌باشد.

4- بعد از تاریخ 15/11/98 امکان استفاده از بخشنامه وجود ندارد.

5- این مصوبه شامل دانشجویان دوره دکتری تخصصی نمی‌شود. 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر