اخبار
 
 با  عنایت به نامه شماره 35216/2/د مورخ 21/07/98 معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، به منظور آشنایی متقاضیان و اعضای نشریات دانشجویی، مرحله اول کارگاه های آموزشی نشریات دانشجویی (خبرنویسی و گزارش نویسی) به صورت LMS در روز یکشنبه مورخ 19/8/98 از ساعت 9 الی 12 و ساعت 13 الی 16 برای کلیه دانشجویان علاقمند برگزار می گردد. خواهشمند است جهت ثبت نام و شرکت در این جلسه به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمائید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر