اخبار
 
  کارگاه آموزشی با موضوع " مدیریت استرس وکنترل خشم در جوانان" با همکاری مرکز بهداشت شهرستان البرز ، با حضور دانشجویان کارکنان و اساتید در روز چهارشنبه مورخه 1398/09/06 برگزار گردید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر