اخبار
 

لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه
 
قابل توجه دانشجویان گرامی:
همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه جهت حضور در امتحانات پایان نیمسال 3981 الزامی می باشد.

با پرداخت شهریه متغیرخود نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه (گزارش 428) از  تاریخ 98/9/23 اقدام نمایید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر