اخبار
 
قابل توجه دانشجویان گرامی: 

مهلت ارسال درخواستهای افزایش سنوات و صدور مرخصی زایمان در نیمسال دوم 98 از تاریخ 98/10/01 لغایت 98/11/20 بوده و به درخواستهایی که پس از زمان یاد شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نشده و عینا عودت داده خواهد شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر