اخبار
 
«نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی»
 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

در خصوص  برگزاری «نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی» در قالب جشنواره دستاوردها و توانمندی های دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در بهمن ماه سال جاری ،دانشجویانی که تمایل به راه اندازی نشریه دارند به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر