اخبار
 
ثبت درخواست وام از سامانه صندوق رفاه برای نیمسال دوم 99-98

سامانه صندوق رفاه دانشجویی از تاریخ 98/11/20  لغایت  98/12/10  فعال می باشد لذا متقاضیان محترم می توانند نسبت به تقاضای وام  نیمسال دوم 99-98 اقدام نمایند .

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر