اخبار
 
 اطلاعیه دروس معرفی به استاد

 دروس معرفی به استاد (تک‌درس) مطابق تقویم آموزشی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ حداکثر تا 20 اردیبهشت از طریق مراجعه به پیشخوان خدمت در سیستم گلستان امکان‌پذیر است.
برگزاری آزمون این دروس مطابق معمول با هماهنگی و توسط اساتید انجام می پذیرد.

نکته:
 مقطع کارشناسی
دانشجویان مقطع کارشناسی پس از گذراندن تمامی دروس سر فصل رشته می‌توانند حداکثر #دو عنوان درس نظری باقیمانده را بصورت معرفی به استاد (#تک_درس) بگذرانند.
 
 مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمامی دروس سر فصل رشته می‌توانند حداکثر #یک عنوان درس نظری را بصورت معرفی به استاد (تک درس) بگذرانند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر