1401/7/12 سه‌شنبه تماس با ما
دانشگاه پیام نور واحد الوند

 
شماره داخلی کارشناس واحد نام واحد  
1 آقای عشقی اداری  ، مالی   دانشجویی
2 خانم کوچکی آموزش و برنامه ریزی
3 آقای سمیعی فارغ التحصیلان
7 دکتر قیاسی ریاست

آدرس  :  الوند ،  بلوار  شهید رجایی ، میدان امام  علی  (ع) ، دانشگاه پیام نور  الوند

کد پستی  : 3431789847
تلفن :    02832246292-02832246293
فکس : 02832248468