اطلاعیه ها
یکشنبه 7 مهر 1398 غیر قانونی بودن برخی از مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی آموزشی مبنی بر همکاری با دانشگاه پیام‌نور

با اهدای سلام و درود

احتراماً پیرو پیگیری‌های دانشگاه در مورد بیان خلاف واقع برخی از مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی آموزشی مبنی بر همکاری با دانشگاه پیام‌نور برای جذب و ادامه تحصیل داوطلبان ورود به دوره‌های فراگیر، به اطلاع می‌رساند مطابق نامه شمارۀ 147866 مورخ 24/6/1398 مدیرکل محترم دفتر آموزش‌عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مؤسسات آموزشی خوارزمی، جامع برسام، سیمیا و سایت buying فاقد مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و لذا فعالیت این مؤسسات کاملاً غیرقانونی است و تنها مؤسسه آموزش‌عالی آزاد دانش‌پژوهان دارای مجوز قطعی از شورای گسترش می‌باشد. قابل ذکر است فعالیت این مؤسسه و سایر مؤسسات دارای مجوز، صرفاً برای دوره‌های آمادگی مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور است و دانشگاه پیام‌نور هیچ‌گونه ارتباطی با این مؤسسات نداشته و ندارد. خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع به نحو مقتضی به اطلاع داوطلبان ورود به دانشگاه پیام‌نور رسانیده شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر