اخبار
زمان مجدد جهت ثبت نمرات میانترم
به اطلاع می رساند  دسترسی مجدد ثبت نمره میانترم فقط به مدت یک روز در تاریخ 1401/10/17 فعال میگردد. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر