اخبار
برگزاری آزمون مجدد دروس ارزیابی کار و زمان، رشد 1 و مالیه عمومی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:

به گزارش روابط عمومی طبق اطلاعیه مرکز سنجش و آزمون، بری دانشجویانی که فقط در آزمون اول (با کد سری1) شرکت نمودند، آزمون مجددی در روز یکشنبه 17 تیرماه 1403 ساعت 10 صبح برگزار می شد.

حضور دانشجویان در این آزمون اجباری است

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر